Tình trạng tồn kho “có sẵn” : Chấp nhận mọi hình thức thanh toán

Tình trạng tồn kho “ đặt đóng”: Đặt cọc 30%, số còn lại thanh toán khi nhận hàng.